Αρχικά Κατασκευαστή:        A    B    C    D    F    H    I    M    P    R    W    Z

D
H
I
R